Potilaan hoitopolulla suuri tiedontarve

”Kyllä ensimmäisellä kerralla pelotti” toteaa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käynyt. Sydämen asialla -hankkeen radiografian ja sädehoidon OAMK-opiskelijat hyödyntävät Vireum palvelualustaa jakaakseen potilaille monipuolista etukäteistietoa vähentääkseen heidän jännitystä ja pelkoa tulevasta tutkimuksesta. OAMK opinnäytetyössä tarkasteltiin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku[…]