Tiedonvälitys syöpähoidon laadun kehittämisessä

Potillaskeskeisyys sekä läheisten ja perheiden näkökulma syöpähoidon laadun parantamisessa nousivat keskeisiksi teemoiksi kesäkuisen INEXCA-symposiumin puheenvuoroissa. Potilaan aidon kuuntelemisen merkitystä painotettiin. Syöpäpotilaiden oma näkemys tukee tutkimustuloksia: hoitoa tulee parantaa myös potilaita ja heidän läheisiään kuuntelemalla ja[…]

Syöpähoidon laadun kehittämisen INEXCA hanke

Syöpähoidon laatua tutkivassa kansainvälisessä INEXCA-projektissa vastaamme teknologia-alustan toteuttamisesta. Asiantuntijoilla on monitieteellinen osaaminen hoidon laatuun, syöpähoitoon, potilaan osallistumiseen, perhehoitoon, metodologiaan ja tietotekniikkaan. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat yliopistoja ja sairaaloita eri puolilla Eurooppaa ja Pittsburghin yliopisto Yhdysvalloista.[…]