Syöpähoidon laadun kehittämisen INEXCA hanke

Syöpähoidon laatua tutkivassa kansainvälisessä INEXCA-projektissa vastaamme teknologia-alustan toteuttamisesta. Asiantuntijoilla on monitieteellinen osaaminen hoidon laatuun, syöpähoitoon, potilaan osallistumiseen, perhehoitoon, metodologiaan ja tietotekniikkaan. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat yliopistoja ja sairaaloita eri puolilla Eurooppaa ja Pittsburghin yliopisto Yhdysvalloista.[…]