Tiedonvälitys syöpähoidon laadun kehittämisessä

Potillaskeskeisyys sekä läheisten ja perheiden näkökulma syöpähoidon laadun parantamisessa nousivat keskeisiksi teemoiksi kesäkuisen INEXCA-symposiumin puheenvuoroissa. Potilaan aidon kuuntelemisen merkitystä painotettiin. Syöpäpotilaiden oma näkemys tukee tutkimustuloksia: hoitoa tulee parantaa myös potilaita ja heidän läheisiään kuuntelemalla ja[…]