Healthcare Mobile Solutions Oy ja Vireum Oy sopivat yhteistyöstä

Healthcare Mobile Solutions Oy ja Vireum Oy ovat sopineet terveydenhuollon digipalveluiden integraatiosta ja markkinointiyhteistyöstä. Vireum Oy:n toteuttamat digipalvelut terveydenhuollon etävastaanottoon ja tiedonvälitykseen tulevat osaksi HMS-palvelua. Palvelukokonaisuudella pystymme tarjoamaan HMS-palvelua käyttäville terveydenhuollon yksiköille uusia toimintoja ja tehostamaan[…]