Röntgenhoitajien ideasta syntyi hoitojen organisointia helpottava mobiilisovellus

Elokuulla käynnistynyt digipalveluiden integraatio ja markkinointiyhteistyö Healthcare Mobile Solutions Oy:n ja Vireum Oy: välillä tarjoaa potilaan ohjaukseen mobiilisovelluksen sekä työkalun hoitohenkilökunnalle. Integraatio on nyt valmis ja sen avulla yhteydenpito potilaiden ja terveydenhuollon yksiköiden välillä tehostuu.[…]