Röntgenhoitajien ideasta syntyi hoitojen organisointia helpottava mobiilisovellus

Elokuulla käynnistynyt digipalveluiden integraatio ja markkinointiyhteistyö Healthcare Mobile Solutions Oy:n ja Vireum Oy: välillä tarjoaa potilaan ohjaukseen mobiilisovelluksen sekä työkalun hoitohenkilökunnalle. Integraatio on nyt valmis ja sen avulla yhteydenpito potilaiden ja terveydenhuollon yksiköiden välillä tehostuu.[…]

Tiedonvälitys syöpähoidon laadun kehittämisessä

Potillaskeskeisyys sekä läheisten ja perheiden näkökulma syöpähoidon laadun parantamisessa nousivat keskeisiksi teemoiksi kesäkuisen INEXCA-symposiumin puheenvuoroissa. Potilaan aidon kuuntelemisen merkitystä painotettiin. Syöpäpotilaiden oma näkemys tukee tutkimustuloksia: hoitoa tulee parantaa myös potilaita ja heidän läheisiään kuuntelemalla ja[…]

Syöpähoidon laadun kehittämisen INEXCA hanke

Syöpähoidon laatua tutkivassa kansainvälisessä INEXCA-projektissa vastaamme teknologia-alustan toteuttamisesta. Asiantuntijoilla on monitieteellinen osaaminen hoidon laatuun, syöpähoitoon, potilaan osallistumiseen, perhehoitoon, metodologiaan ja tietotekniikkaan. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat yliopistoja ja sairaaloita eri puolilla Eurooppaa ja Pittsburghin yliopisto Yhdysvalloista.[…]

Potilaan hoitopolulla suuri tiedontarve

”Kyllä ensimmäisellä kerralla pelotti” toteaa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käynyt. Sydämen asialla -hankkeen radiografian ja sädehoidon OAMK-opiskelijat hyödyntävät Vireum palvelualustaa jakaakseen potilaille monipuolista etukäteistietoa vähentääkseen heidän jännitystä ja pelkoa tulevasta tutkimuksesta. OAMK opinnäytetyössä tarkasteltiin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku[…]

Etävastaanotto lääkäripäivillä 2018

Vireum etävastaanotto oli mukana Lääkärit2018 tapahtumassa KuopioHealth yhteisosastolla, jossa selvitettiin lääkäreiden kiinnostusta terveysteknologiasta ja sen kehittämisestä. Kiinnostusta löytyy osallistumisesta kehitystyöhön joko asiantuntijana tai ratkaisujen koekäytössä. Halukkuutta on antaa kehittämisehdotuksia asiantuntijuuteen pohjautuen, osa puolestaan osallistua ratkaisujen[…]

Sydämen Asialla -hankeessa mukana

Olemme mukana laajassa yhteistyökonsortiossa Sydämen Asialla -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sydämen verisuonten tutkimiseen soveltuva kardiologinen kuvantamismenetelmä ja diagnosoida sepelvaltimotauti ennen sydäninfarktia. Uudella kuvantamismenetelmällä visualisoidaan sepelvaltimoiden kunto ja paljastetaan mahdollinen piilevä sepelvaltimotauti. Potilaiden henkilökohtaisen tiedontarpeen huomiointi[…]