Potilaan hoitopolulla suuri tiedontarve

”Kyllä ensimmäisellä kerralla pelotti” toteaa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käynyt. Sydämen asialla -hankkeen radiografian ja sädehoidon OAMK-opiskelijat hyödyntävät Vireum palvelualustaa jakaakseen potilaille monipuolista etukäteistietoa vähentääkseen heidän jännitystä ja pelkoa tulevasta tutkimuksesta.

OAMK opinnäytetyössä tarkasteltiin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku asiakkaan silmin. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaat ovat kokeneet tiedonsaannin sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen liittyen riittämättömäksi. Täten henkilökohtaisen tiedontarpeen huomiointi asiakkaan hoitopolulla on tärkeää. Tutkimushaastateltavat arvostivat etenkin hyvissä ajoin ennen tutkimusta kirjallisena saatua tietoa. Erityisesti tietoa kaivattiin ennen tutkimusta, mutta myös tutkimuksen aikana haluttiin tietää mitä tapahtuu ja sen jälkeen haluttiin kuulla tuloksista, jatkohoidosta ja toipumisesta.

”Kyllä se ensimmäisellä kerralla pelotti” – Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku asiakkaan silmin. Tekijät: Lahdenperä Anni; Suutari Heidi; Koivunen Kirsi; Paalimäki-Paakki Karoliina; Henner Anja.

Artikkeli käsittelee tutkimusta, jossa kuvattiin ja selvitettiin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen (koronaariangiografia) läpikäyneiden asiakkaiden kokemuksia heidän hoitopolustaan. Aineisto kerättiin pienryhmissä tai yksittäin haastatteluina. Saatu tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä yhteisten tekijöiden löytämiseksi. Tuloksissa merkittävimpinä teemoina korostuvat asiakkaiden arvostus hoitohenkilökuntaa ja heidän ammattitaitoaan kohtaan, invasiivisuuden vaikutukset kokemukseen sekä potilaan yksilöllinen kohtaaminen. Asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä hoitopolkuunsa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa. Negatiivisina asioina esiin nousee tutkimuksen invasiivisuus, kokemus “liukuhihnatyöstä” ja liiallisesta lääkitsemisestä. Jännitystä tai jopa pelkoa koetaan yleisesti ennen tutkimusta. Asiakkaat ovat yksilöitä ja haluavat että heidät otetaan sellaisina huomioon. Tutkimustulokset lisäävät tietoa asiakkaan kokemuksesta koronaariangiografiatutkimuksesta.

Julkaisu: Lahdenperä, A., Suutari, H., Koivunen, K., Paalimäki-Paakki, K. & Henner, A. 2017. ”Kyllä se ensimmäisellä kerralla pelotti” – Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku asiakkaan silmin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 42. http://urn.fi/urn:nbn:fife2017110150449.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *