UUTISET / POSTS

Suomalaiset pandemioiden hallintaan liittyvät keksinnöt valloittavat jo maailmaa

Suomalaiset pandemioiden hallintaan liittyvät keksinnöt valloittavat jo maailmaa

Saako tekoäly pandemiat kuriin? Aalto-yliopiston Markus Mäkelä uskoo, että tekoälyä tullaan tulevaisuudessa soveltamaan epidemioiden hallintaan laajemminkin. Esimerkiksi lääkkeiden kehityksessä tekoälyn avulla pystytään identifioimaan molekyylejä, jotka voivat olla tehokkaiden lääkkeiden perusta. Lääkekehitys on hyvä esimerkki myös[…]

Healthcare Mobile Solutions Oy ja Vireum Oy sopivat yhteistyöstä

Healthcare Mobile Solutions Oy ja Vireum Oy sopivat yhteistyöstä

Healthcare Mobile Solutions Oy ja Vireum Oy ovat sopineet terveydenhuollon digipalveluiden integraatiosta ja markkinointiyhteistyöstä. Vireum Oy:n toteuttamat digipalvelut terveydenhuollon etävastaanottoon ja tiedonvälitykseen tulevat osaksi HMS-palvelua. Palvelukokonaisuudella pystymme tarjoamaan HMS-palvelua käyttäville terveydenhuollon yksiköille uusia toimintoja ja tehostamaan[…]

Tiedonvälitys syöpähoidon laadun kehittämisessä

Tiedonvälitys syöpähoidon laadun kehittämisessä

Potillaskeskeisyys sekä läheisten ja perheiden näkökulma syöpähoidon laadun parantamisessa nousivat keskeisiksi teemoiksi kesäkuisen INEXCA-symposiumin puheenvuoroissa. Potilaan aidon kuuntelemisen merkitystä painotettiin. Syöpäpotilaiden oma näkemys tukee tutkimustuloksia: hoitoa tulee parantaa myös potilaita ja heidän läheisiään kuuntelemalla ja[…]

Syöpähoidon laadun kehittämisen INEXCA hanke

Syöpähoidon laadun kehittämisen INEXCA hanke

Syöpähoidon laatua tutkivassa kansainvälisessä INEXCA-projektissa vastaamme teknologia-alustan toteuttamisesta. Asiantuntijoilla on monitieteellinen osaaminen hoidon laatuun, syöpähoitoon, potilaan osallistumiseen, perhehoitoon, metodologiaan ja tietotekniikkaan. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat yliopistoja ja sairaaloita eri puolilla Eurooppaa ja Pittsburghin yliopisto Yhdysvalloista.[…]

Potilaan hoitopolulla suuri tiedontarve

Potilaan hoitopolulla suuri tiedontarve

”Kyllä ensimmäisellä kerralla pelotti” toteaa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käynyt. Sydämen asialla -hankkeen radiografian ja sädehoidon OAMK-opiskelijat hyödyntävät Vireum palvelualustaa jakaakseen potilaille monipuolista etukäteistietoa vähentääkseen heidän jännitystä ja pelkoa tulevasta tutkimuksesta. OAMK opinnäytetyössä tarkasteltiin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku[…]

Etävastaanotto lääkäripäivillä 2018

Etävastaanotto lääkäripäivillä 2018

Vireum etävastaanotto oli mukana Lääkärit2018 tapahtumassa KuopioHealth yhteisosastolla, jossa selvitettiin lääkäreiden kiinnostusta terveysteknologiasta ja sen kehittämisestä. Kiinnostusta löytyy osallistumisesta kehitystyöhön joko asiantuntijana tai ratkaisujen koekäytössä. Halukkuutta on antaa kehittämisehdotuksia asiantuntijuuteen pohjautuen, osa puolestaan osallistua ratkaisujen[…]

Sydämen Asialla -hankeessa mukana

Sydämen Asialla -hankeessa mukana

Olemme mukana laajassa yhteistyökonsortiossa Sydämen Asialla -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sydämen verisuonten tutkimiseen soveltuva kardiologinen kuvantamismenetelmä ja diagnosoida sepelvaltimotauti ennen sydäninfarktia. Uudella kuvantamismenetelmällä visualisoidaan sepelvaltimoiden kunto ja paljastetaan mahdollinen piilevä sepelvaltimotauti. Potilaiden henkilökohtaisen tiedontarpeen huomiointi[…]